2018: Vergeef ons

2018: Vergeef ons

Vergeef ons van A.M. Homes kan nog het best omschreven worden als een familiesoap. In een groteske sfeer worden de zwakheden van alle personages en de manier waarop ze de greep op hun leven verliezen, in hoog tempo opgevoerd. De roman is een schrijnende schets van een maatschappij die haar ethische waarden onderuit haalt.
Guy Cassiers schetst een humoristisch beeld van de relationele vervreemding van onze tijd. Hij doet dat met tal van referenties naar de Amerikaanse publieke sfeer: de sportwedstrijden, de overkill aan informatie, de publiciteit, …
De enscenering ontstaat op het snijvlak tussen het intieme familieverhaal en een omgeving die door de media wordt gedomineerd. Beeld en woord worden ontkoppeld met een hoge dosis absurditeit tot gevolg.
Een productie van Toneelhuis.