2008: Ismene

2008: Ismene

Compagnie Khroma creëert Ismène, de opera van Georges Aperghis, gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Yannis Ritsos. Ismène klinkt als een innerlijke monoloog en speelt met de krachten van natuurlijke elementen en van het lichaam. Het vocale minimalisme nodigt de kijker uit tot een diepgaande concentratie. 

De teruggetrokken Ismène heeft sinds haar kindertijd het intuïtieve contact met de natuur bewaard. In schril contrast met de aristocratische verhevenheid van haar zus Antigone en de grootsprakerighied van haar vader Oedipus, koestert ze de schoonheid van kleine dingen en verheft ze tot waarden. Traag en sereen bouwt ze hierop haar eigen levensfilosofie. Ismène raakt ons als personage. Ze is lyrisch en helderziend, en draagt de littekens van voorbije ervaringen dankzij een aangrijpende meditatieve kracht.   

http://www.khroma.eu/Ismene.htm