2017: Grensgeval

2017: Grensgeval

Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek schreef in 2013 Die Schutzbefohlenen als reactie op het steeds schrijnender wordende vluchtelingenprobleem in Europa. In haar versie geeft Jelinek de asielzoekers een stem én legt zij het cynisme en racisme in Europa bloot.
Jelinek toont een Europa dat zich in een identiteitscrisis bevindt, gevangen tussen zijn humanisme en zijn waarden enerzijds en zijn angsten en vooroordelen anderzijds. Haar tekst is een woordenstroom waarin verschillende stemmen klinken. Die Schutzbefohlenen is pijnlijk actueel: alle beelden die intussen op ons netvlies gebrand staan, van aangespoelde kinderlijkjes tot lugubere koelwagens, brengt Jelinek haar- scherp tot leven
Guy Cassiers leest de tekst van Jelinek als een polyfonie van stemmen, gedragen door vier acteurs. Voortdurend verschuift het perspectief: van mededogen over onverschilligheid naar afwijzing.
Een productie van Toneelhuis in coproductie met CDN Orléans, Festival d’Avignon, La Filature Mulhouse, Le Phénix, CCNO, Scène nationale d’Orléans.